Menú Principal

Agenda

D D D D D D D
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Localització

Ver

Esteu aquí

Inici

alquiler

Vivienda

Espanyol

Como sabemos el acceso a la vivienda es un elemento fundamental de emancipación e integración social, para cualquier persona pero sobre todo para las y los jóvenes.

La Constitución Española lo reconoce como un derecho básico a una vivienda digna y adecuada e insta a los poderes públicos a hacer efectivo este derecho.

Cuando te planteas alquilar o comprar una vivienda, antes tendrás que conocer gran cantidad de información y, por supuesto deberás familiarizarte con términos y expresiones hasta ese momento desconocidas.

Vivenda

Català

Com sabem l'accés a l'habitatge és un element fonamental d'emancipació i integració social, per a qualsevol persona però sobretot per a les i els joves.

La Constitució Espanyola ho reconeix com un dret bàsic a un habitatge digne i adequada i insta als poders públics a fer efectiu aquest dret.

Quan et planteges llogar o comprar un habitatge, abans hauràs de conèixer gran quantitat d'informació i, per descomptat hauràs de familiaritzar-te amb termes i expressions fins a aquest moment t'eren desconegudes.